Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001

Dabas aizsardzības plāna dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2018.gada 21.martā plkst. 17:00  Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotās saites. 

 

Dabas parka Ragakāpa sabiedriskās apspriešanas protokols

 

 Paziņojums par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu