Par laboratorijas vēstures sākumu var uzskatīt 1939. gadu, kad nodibināja Zemes bagātības pētīšanas institūtu. Laika gaitā laboratorija vairākkārt mainījusi nosaukumu, bet vislabāk tā bija pazīstama kā Latvijas Ģeoloģijas pārvaldes “Centrālā laboratorija”, pēc tam “Minerālo Izejvielu Kompleksās Izpētes laboratorija”. Pēc v/u “Latvijas ģeoloģija” likvidēšanas laboratorija 1996. gadā tika iekļauta SIA “Balt-Ost-Geo” sastāvā. No 2012. gada laboratorija ir iekļauta SIA „Vides Konsultāciju Birojs”.
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām no 2004. gada un darbojās kā trešās puses laboratorija.

Laboratorijā strādā specialisti ar ilgstošu darba pieredzi, ar augstāko izglītību – dabas zinātņu maģistri ķīmijā, vides zinātnē, bioloģijā un ģeoloģijā. Mūsu laboratorija sekmīgi piedalās starptautiskās un nacionālās prasmes pārbaudes. Laboratorijas darbinieki papildina savas zināšanas un prasmes, piedaloties izglītojošos semināros un konferencēs.