Parauga testēšana tiek saskaņota pēc laboratorijas vai pēc pasūtītāja ieteiktām metodēm. Pasūtītājs tiek informēts par analīžu izmaksām (saskaņā ar cenrādi).

Pieņemot paraugus no klienta, tiek pieprasīta šāda informācija:

  • pasūtītāja nosaukums, adrese, firmas rekvizīti vai pasūtītāja vārds, uzvārds un personas kods;
  • objekta identifikācija (piem., objekta nosaukums un atrašanās vieta);
  • parauga ņemšanas plāns un procedūra;
  • nosakāmie rādītāji (darba uzdevums laboratorijai);

Klients var iesniegt savu iepriekš sagatavoto dokumentu piem., garantijas vēstuli ar paraugu sarakstu vai paraugu pieņemšanas-nodošanas aktu ar darba uzdevumu laboratorijai. Ar pastāvīgajiem klientiem var būt noslēgts līgums. Ja klientam nav sava dokumenta, pasūtījums tiek noformēts, aizpildot SIA “Vides Konsultāciju Birojs” laboratorijas veidlapu “Pasūtījums testēšanai”.
Testēšanas rezultāti tiek nodoti klientam testēšanas pārskata formā pēc pakalpojuma pilnas samaksas vai atbilstoši līguma nosacījumiem.

Klients testēšanas pārskatu var saņemt personīgi laboratorijā, kā arī pa e-pastu vai pa pastu. Testēšanas pārskati pēc pieprasījuma var tikt noformēti arī krievu vai angļu valodās.