PAZIŅOJUMS

Par paredzētās darbības “atkritumu, tai skaitā bīstamo, pārstrāde/reģenerācija, attīrīšana” zemes īpašumā „Gurnicas” (kadastra Nr. 8070 008 0234), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Paredzētā darbība: “atkritumu, tai skaitā bīstamo, pārstrāde/reģenerācija, attīrīšana”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAUTUS” (reģistrācijas Nr.40003554635), juridiskā adrese: īpašums „Gurnicas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paredzētā darbības vieta: Nekustamais īpašums „Gurnicas” (kadastra Nr. 8070 008 0234), Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Valsts vides dienests ir veicis sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu un 2020 gada 6.oktobrī izdevis lēmumu Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI20SI0087 un pieņēmis lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „LAUTUS” paredzētajai darbībai –bīstamo un nebīstamo šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtu darbībai nekustamajā īpašumā „Gurnicas” (kadastra Nr.8070 008 0234), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Pēc sākotnējā izvērtējuma darbības ierosinātājs ir pieņēmis lēmumu par paredzētās darbības pilnveidošanu

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 9.decembra līdz 2023.gada 9.janvārim

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā:

  1. Tīmekļa vietnē Jaunumi - SIA Vides Konsultāciju Birojs (vkb.lv);
  2. Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, iepriekš piesakoties pa tālruni: 67 935 803;
  3. Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kekava.lv/kategorija/sabiedriskas-apspriesanas/

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās sabiedriskās apspriešana sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 19.decembra līdz 23.decembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 20.decembrī plkst. 17:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē Jaunumi - SIA Vides Konsultāciju Birojs (vkb.lv)no 15.decembra).

Tīmekļvietnē Jaunumi - SIA Vides Konsultāciju Birojs (vkb.lv) ir publicēta informācija un prezentācija par paredzēto darbību un interesenti laika posmā no 19. – 23.decembrim var uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., interneta vietne www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.  

 

Informatīvais Materiāls

Prezentācija

Saite uzapspriešanu 20.decembrī, plkst. 17:00 MS Teams platformā

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ieraksts

Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes PROTOKOLS