Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā attālinātā sabiedriskā apspriešana notiks 2021.gada 20.maijā. plkst. 18:00 un tās rīkošanā tiks izmantota ZOOM aplikācija.

Lai varētu pievienoties sabiedriskās apspriešanas sanāksmei, lūdzu aktivizējiet (uzspiediet uz) hipersaiti:  https://zoom.us/j/94373034443?pwd=QS9KMjFON1ZVTnZrcDVzdVovQXM2UT09

 

Saite darbosies izmantojot ZOOM aplikāciju. Ja uz Jūsu ierīces nav “ZOOM” aplikācija, tad hipersaiti var atvērt izmatojot interneta pārlūkprogrammu: Google Chrome, Mozilla Firefox

Ja sanāksmes laikā Jums neizdodas pieslēgties, zvaniet pa tālruni: 28445771

 

Pieslēdzoties sabiedriskās apspriešanas sanāksmei, norādiet savu vārdu un uzvārdu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks ierakstīta un pēc tam ieraksts būs pieejams 5 darba dienas:

·       SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

·       AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

·       Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv

·