Ietekmes uz vidi ziņojuma "Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr. 0100 121 1239), Rīgā" sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās neklātienes formā (attālināti) no 2020.gada 18. maija plkst. 10:00 līdz 22. maijam plkst. 18:00. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

IVN ziņojuma prezentācija

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

 


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

SIA "RĪGAS BIOENERĢIJA" PAZIŅOJUMS PAR IVN ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU