Dabas parka "Aiviektes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 1.novembrī plkst.16:00 Ļaudonas kultūras nama zālē (Dzirnavu ielā 7, Ļaudonas pagasts).

Ar sanāksmes protokolu iesējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotās saites. 

Sanāksmes protokols "Aiviekstes paliene" 


Paziņojums par dabas parka "Aiviekstes paliene"dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi