Ietekmes uz vidi ziņojuma "Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve atradnē "Aizkraukle - kreisais krasts. 2018.gada iecirknis." sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 27.augustā plkst. 17:30 Sērenes pagasta pārvaldes telpās - "Zvaniņš" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

 IVN ziņojuma prezentācija

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

 


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU