Paziņojums

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”
Ierosinātājs: Sandra Ratniece
Darbības norises vieta: Atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums Nr.332
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

2018.gada 31. maijā plkst. 18.00 

„Liepkalni”, Krustiņi,  Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 

31.05.2018 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā (darba laikā) vai mājas lapā
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Ziņojuma nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējums smilts ieguvei atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018. gada 10. maijs
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2018. gada 17.jūnijam:
  • Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: );
  • Sandrai Ratniecei (adrese: “Liepkalni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 )


ZIŅOJUMS

Paredzētās darbības nosaukums:  Koksnes granulu ražotnes izveide
Ierosinātājs:

SIA “Baltic Pellets Energy”
(reģistrācijas numurs:  41503068557)

Juridiskā adrese:

18.novembra iela 319C, Daugavpils, LV-5413

tālrunis:  +371 65433428
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbības norises vieta: Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605),  Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001)
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības
valsts biroja  lēmums:

2015.gada 23.martā (lēmums Nr.68.)

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Aktualizētā ziņojuma sagatavošanas datums: 2017.gada 16.janvāris
Aktualizētā ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības
valsts birojā:
2017.gada 17.janvāris

SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī, Dunduru ielā 5D, Dunduru iela 5B, Dunduru ielā 5H ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050).

 

 

Paziņojums

par iesnieguma piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai  

sabiedrisko apspriešanu

 

Darbības nosaukums: Degvielas uzpildes stacija
Iekārtas īpašnieks un operators:

SIA “Circle K Latvia”

(reģistrācijas numurs: 40003064094)

Juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, Latvija, LV-1013
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbības norises vieta: Rūpniecības iela 4, Ventspils
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

2018. gada 4. janvāris plkst. 17.00 

VVD Ventspils reģionālās vides pārvalde, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, Konferenču zāle

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

- Ventspils pilsētas domē, Jūras iela 36, LV-3601 (darba laikā)

- SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu:

VVD Ventspils reģionālās vides pārvalde, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.

Rakstiskus priekšlikumus par darbību var iesniegt līdz 2018. gada 15. janvārim.


DOKUMENTI