Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros SIA "Vides Konsultāciju Birojs" ir izstrādājis dabas parka „Aiviekstes paliene”, dabas aizsardzības plāna projektu 2020.-2032. gadam, kas atrodas Madonas novada Ļaudonas, Praulienas un Mētrienas pagastu administratīvajās teritorijās.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks

2019. gada 1. novembrī plkst. 16.00 Ļaudonas pagasta Kultūras nama 1. stāva zālē (Dzirnavu iela 7, Ļaudona) 

 Ar dabas aizsardzības plānu un citiem saistītajiem dokumentiem no 18. oktobra līdz 5. novembrim iespējams iepazīties Ļaudonas pagasta pārvaldē (Dzirnavu iela 2, Ļaudona) un interneta vietnēs www.daba.gov.lv, www.madona.lv.

Līdz 5. novembrim ikviens interesents var sniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, adresējot tos Ļaudonas pagasta pārvaldei (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, LV-4862) vai plāna izstrādātājam SIA „Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Plašāka informācija pieejama pa tālruni 67557668.