Dabas aizsardzības plāna dabas liegumam "Garkalnes meži" sabiedriskās apspriešanas neklātienes sanāksme (attālināti) norisinājās 2020.gada 3. augustā plkst. 17:00. Ar sanāksmes protokolu un priekšlikumu pārskatu iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

Dabas aizsardzības plāna apspriešanas protokols

Dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas priekšlikumu pārskats

Sanāksmes videokonference


PAR DABAS LIEGUMA "GARKALNES MEŽI" DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU