Publicēts laikraksta Diena 2020.gada 8.maijā 163. (8159.) numurā

Paredzētās darbības nosaukums: Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Ierosinātājs:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas BioEnerģija”,

reģistrācijas Nr. 40103857024

Juridiskā adrese: Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 26683190
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbības norises vieta: Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Datums, kad pieņemts VPVB lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 16. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI19SI0094, ar lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Ziņojuma nosaukums un  sagatavošanas datums: Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums biokurināmā katlu mājas būvniecībai Rencēnu ielā 30, Rīgā, 2020. gada maijs.

Ziņojuma sagatavotājs:

 

Juridiskā adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693)

Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050

67557668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 18.05.2020. līdz 22.05.2020. Mājaslapās www.vkb.lv un https://www.rdpad.lv/ 18.maijā līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta lapu, kurā būs pieejama videoprezentācija. E-pasta adrese, uz kuru līdz 22. maija 18.00 var sūtīt savus jautājumus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas līdz 22.maija plkst. 20.00.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Rīgas domes pilsētas un attīstības departaments (e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālrunis +371 67105800, informācija mājaslapas www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020.gada 8.jūnijam: Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)


ZIŅOJUMS