Sanācija mazuta saimniecībāSIA “Vides Konsultāciju Birojs” projekta “Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE) ietvaros izstrādā bijušās mazuta saimniecības teritorijas izpētes stratēģiju un veic teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu.

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” izpilddirektors Pēteris Birzgalis portālam “Valmieras Ziņas” pastāstīja, ka tika veikts kontrolurbums līdz 3 metrus dziļumam, lai iegūtu potenciāli piesārņotās grunts un piesārņotājvielas – mazuta – paraugus, kas tiks izmantoti izpētes un sanācijas plānu sagatavošanas vajadzībām.

Kā norādīja eksperts, sākotnējā vizuālā grunts parauga apskate un tā smarža liecina, ka tajā ir naftas produktu klātbūtne. Iegūtie paraugi tiks sūtīti projekta partneriem Somijā, Helsinku Universitātē tālākai analīzei, lai, balstoties uz laboratorijas testiem, varētu plānot efektīvākās inovatīvās sanācijas metodes. Šīs metodes tālākā projekta gaitā kā pilottests tiks izmēģinātas Valmieras bijušajā mazuta saimniecībā.valmiera sanacija 2016 4

Tāpat SIA “Vides Konsultāciju Birojs” speciālisti sāka topogrāfisko uzmērīšanu un mazuta saimniecības elementu – tvertnes, estakādes, pieņemšanas kameras, attīrīšanas iekārtas – apsekošanu. Tās rezultātā būs iespējams aprēķināt, iespējams, atlikušā, nosacīti “tīrā” mazuta daudzumu bijušajā mazuta saimniecības teritorijā un atbilstoši plānot tālāku projekta attīstību – urbumu izvietojumu, piesārņojuma aprēķinus utml.

Projekta ietvaros paredzēts testēt attīrīšanas metodes, kuru ietvaros attīrīšana tiek veikta piesārņojuma vietā, izmantojot dažādas bioloģiskās attīrīšanas metodes, tādējādi aizstājot ierasto metodi, kas paredz piesārņotās grunts izrakšanu un aizvešanu turpmākajai uzglabāšanai.

Vēsturiski 2,1 hektārus plašā projekta pilotteritorija Dzelzceļa ielā 9 tika izmantota naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai, kas joprojām rada vides piesārņojuma risku. Objekts netiek lietots jau vairākus gadus. “Lai teritoriju varētu izmantot atkal, tajā ir nepieciešams veikt izpēti par teritorijas piesārņojuma apjomu un sanācijas metodēm, jānojauc un jādemontē pašreiz teritorijā esošās ēkas, rezervuāri, cisternas un konstrukcijas, jāveic piesārņojuma sanācija, kā arī nākotnē inženierkomunikāciju un pievadceļu infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve”, teritorijas attīstības iespējas komentē Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes galvenā projektu vadītāja Maija Zālamane.Sanācija mazuta saimniecībā

Kā norādīja pašvaldības speciāliste, bijušā uzņēmuma “Valmieras siltums” provizoriskā informācija liecina, ka mazuta saimniecības teritorijā nav bijušas būtiskas naftas produktu noplūdes, taču par to neesot pilnīgas pārliecības, tādēļ pirmais ekspertu uzdevums ir noskaidrot piesārņojuma apjomu. Savukārt Helsinku Universitātes zinātnieki, saņemot grunts paraugus, varēs sākt darbu, lai izvēlētos vispiemērotāko bioloģiskās attīrīšanas metodi tieši šai teritorijai.

Maija Zālamane pastāstīja, ka pastāv dažādas inovatīvas bioloģiskās attīrīšanas metodes, piemēram, papeļu audzēšana, burkānu audzēšana, attīrīšana ar tārpiem, taču pagaidām somu speciālisti kā perspektīvāko uzskata elektrokinēzes metodi. Projekta INSURE vadošais partneris ir Esterjitlandes reģiona padome (Zviedrija). Projektā piedalās septiņi partneri, to skaitā no Latvijas – Valmieras pilsētas pašvaldība, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Vidzemes plānošanas reģions. Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Projekta ieviešana ilgs līdz 2018. gada oktobrim. Kopējās projekta izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības aktivitātēm ir 130 000,00 eiro, tai skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 13 000,00 eiro apmērā.

RAKSTA ORIĢINĀLVERSIJA: http://valmieraszinas.lv/kontrolurbums-liecina-par-grunts-piesarnojumu-bijusas-mazuta-saimniecibas-teritorija/

{vimeo}163899451{/vimeo}